• SULAM UM
  • sulam@um.edu.my
logo
logo

Project Title: Program ‘More Than Geologists’ 2019     

Course: GIG1005 (Jalinan Masyarakat)
Program:  Ijazah Sarjana Muda Geologi Gunaan
Faculty: Fakulti Sains
Project Coordinator: Dr. Jasmi Hafiz Abdul Aziz


    FULL REPORT

Summary : 

Matlamat utama diadakan Program More Than Geologists ialah untuk meningkatkan motivasi pelajar sekolah untuk menuntut ilmu dengan lebih efektif. Pelajar bertanggungjawab untuk memahami dan memenuhi keperluan kurikulum pengajiannya dan hendaklah mendapatkan nasihat sewajarnya. Usaha sedemikian dapat membantu pelajar mengatasi kelemahan yang dihadapi dalam aspek akademik dengan lebih berkesan. Selain itu, ia diadakan bermatlamat untuk menggalakkan amalan menjaga kebersihan dalam kehidupan kita di tempat ibadat, tempat- tempat awam, dan sebagainya. Hal demikian bertujuan mendatangkan suasana yang tenang, kesihatan yang selamat dan mencapai kesejahteraan kepada komuniti.

Objective : 

Antara objektif program adalah untuk menunjukkan keberkesanan terhadap kepentingan perkhidmatan kepada masyarakat serta mendekatkan diri dengan masyarakat, memupuk semangat kecintaan terhadap budaya menjaga kebersihan dan saling membantu sesama masyarakat, menampilkan dan menghayati ciri-ciri insan yang berakhlak mulia dan nilai keguruan yang positif, dan merancang, melaksana, memimpin program, berkerjasama dan mengambil peranan secara aktif dalam kumpulan.


Last Update: 19/09/2022